Členská základňa DHZ Krompachy

  Priezvisko a meno, titul Rok vstupu do DHZ Hodnosť
1. Ján Baluch 2012 rotník
2. Bandžuch Peter 2006 nadzbormajster
3. Čuba Miroslav 2005 zbormajster
4. Daňko Ján 2000 technik
5. Ferenc Jozef, Ing. 2011 technik
6. Fidlerová Henrieta, Bc. 2011 nadrotník
7. Hlubeň Jaroslav 1977 mladší inšpektor
8. Holda Ján 2003 technik
9. Holdová Katarína   2008 nadrotník
10. Hudec Lukáš 2017 -
11. Klacz Bronislav 2005 mladší zbormajster
12. Kopčanová Jana 2018 starší hasič
13. Kruželák Vladislav 2000 rotník
14. Lovás Miloš 2018 starší hasič
15. Majchrovič Ján 1994 mladší technik
16. Mirek Martin 1992 technik
17. Mireková Stanislava 1997 rotník
18. Papcun Imrich, PhDr. 1996 technik
19. Papcun Imrich 1973 starší technik
20. Papcunová Viera 1995 hasič
21. Perháč Peter, Mgr. 2005 vrchný technik
22. Szekely Imrich 1994 starší technik
23. Szekely Ľubomír 1996 starší zbormajster
24. Šišková Miriam 2018 starší hasič
25. Thánová Mária 1975 hasič
26. Tkáč Michal, Ing. 1973 technik
27. Uhrinová Martina 2018 starší hasič
38. Wolf Karol ml. 1994 inšpektor
29. Wolf Karol st. 1960 vrchný inšpektor
30. Wolf Peter, Ing. 1999 starší inšpektor
31. Wolf Radoslav 1988 mladší technik
32. Wolfová Božena 1974 hasič