Táto stránka obsahuje informácie o zastúpení členov DHZ Krompachy vo vyšších orgánoch DPO SR a členov s najvyšším vyznamenaním - Zaslúžilý člen DPO SR.

Zaslúžilí členovia DPO SR

Karol WOLF st. - 2006

Jaroslav HLUBEŇ - 2018

 

Karol WOLF ml.

- člen Územného výcvikového štábu DPO SR SNV/GL

- okrskový veliteľ

Ing. Lucia FERENCOVÁ

- predsedníčka Kontrolnej a revíznej komisie ÚzO DPO SR SNV/GL)

Ing. Peter WOLF

- predseda Územnej organizácie DPO SR SNV/GL

- podpredseda Krajskej organizácie DPO SR Košice

- člen Snemu DPO SR