Výbor DHZ Krompachy

 

Karol  WOLF st.

predseda   

vrchný inšpektor

Ján  HOLDA

 veliteľ

starší zbormajster

Ing. Peter  WOLF

tajomník

inšpektor

 

Ing. Lucia  FERENCOVÁ

pokladníčka

vrchný technik

Karol  WOLF ml.

strojník

inšpektor

Katarína  HOLDOVÁ

referentka mládeže

rotník

 

Juraj  LUČANSKÝ

referent prevencie

nadzbormajster

Ján DAŇKO

člen výboru

technik

Jaroslav HLUBEŇ

člen výboru

mladší inšpektor