Dobrovoľný hasičský zbor mesta (zásahová jednotka DHZ)