Výjazdy

 

..2018 -

.

Technika: Iveco Daily, Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Karol Wolf ml., Ján Baluch, Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc, Peter Nemčík, Juraj Lučanský, Miroslav Čuba.

 

 

..2018 -

.

Technika: Iveco Daily, Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Karol Wolf ml., Ján Baluch, Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc, Peter Nemčík, Juraj Lučanský, Miroslav Čuba.

 

 

..2018 -

.

Technika: Iveco Daily, Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Karol Wolf ml., Ján Baluch, Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc, Peter Nemčík, Juraj Lučanský, Miroslav Čuba.

 

 

..2018 -

.

Technika: Iveco Daily, Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Karol Wolf ml., Ján Baluch, Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc, Peter Nemčík, Juraj Lučanský, Miroslav Čuba.

 

 

..2018 -

.

Technika: Iveco Daily, Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Baluch, Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc, Juraj Lučanský.

 

 

..2018 -

.

Technika: Iveco Daily, Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Karol Wolf ml., Ján Baluch, Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc, Peter Nemčík, Juraj Lučanský, Miroslav Čuba.

 

 

30.7.2018 - požiar

Požiar lúky - Spišské Vlachy.

Technika: Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Baluch, Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc, Juraj Lučanský.

 

 

14.6.2018 - previerkové cvičenie

Previerkové cvičenie - ZŠ Zemanská.

Technika: Iveco Daily, Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Karol Wolf ml., Ján Baluch, Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc, Peter Nemčík, Juraj Lučanský, Miroslav Čuba.

 

20.6.2018 - technický zásah

Kropenie miestnych komunikácii.

Technika: Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Ján Baluch, Karol Wolf ml.

 

18.6.2018 - technický zásah

Prebíjanie kanálov - Lorencova ulica.

Technika: Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Baluch, Miroslav Čuba, Imrich Szekely.

 

15.6.2018 - technický zásah

Prebíjanie kanálov - Lorencova ulica.

Technika: Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Ján Baluch, Juraj Lučanský.

 

14.6.2018 - technický zásah

Čerpanie vody - Veterná ulica.

Technika: Iveco Daily, protipovodňový vozík

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Karol Wolf ml., Imrich Szekely, Ľubomír Szekely.

 

13.6.2018 - povodeň

Prívalová povodeň - Hlavná a Trangusova ulica - zatopenie pivnice, spriechodnenie potoka.

Technika: Iveco Daily, protipovodňový vozík

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Karol Wolf ml., Juraj Lučanský, Ing. Jozef Ferenc, Imrich Szekely, Ján Daňko.

 

11.5.2018 - povodeň

Prívalová povodeň - Hlavná a Lorencova ulica - vytopenie bytovky, čistenie kanalizácie.

Technika: Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Ľubomír Szekely, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc.

 

1.6.2018 - technický zásah

Kropenie miestnych komunikácii.

Technika: Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Ján Baluch, Karol Wolf ml.

 

7.5.2018 - technický zásah

Čistenie odtokov a Slovinského potoka.

Technika: Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Miroslav Čuba, Ján Baluch, Mgr. Peter Perháč, Ľubomír Szekely.

 

4.5.2018 - technický zásah

Kropenie miestnych komunikácii.

Technika: Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Ján Baluch, Peter Nemčík, Karol Wolf ml.

 

5.4.2018 - požiar

Požiar trávy – ČOV.

Technika: Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda,Ján Baluch, Imrich Szekely, Ľubomír Szekely.

 

5.4.2018 - požiar

Požiar trávy – pri železničnej trati.

Technika: Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda,Ján Baluch, Imrich Szekely.

 

6.1.2018 - požiar

Požiar geráže – Jesenského ulica.

Technika: Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Ľubomír Szekely, Imrich Szekely.