Zloženie jednotka DHZM Krompachy

   
VELITEĽ JEDNOTKY       JÁN HOLDA    
VELITEĽ DRUŽSTVA JURAJ LUČANSKÝ
VELITEĽ DRUŽSTVA ING. PETER WOLF
STROJNÍK KAROL WOLF
STROJNÍK PETER NEMČÍK
STROJNÍK MARTIN MIREK
STARŠÍ HASIČ MGR. PETER PERHÁČ
STARŠÍ HASIČ ĽUBOMÍR SZÉKELY
STARŠÍ HASIČ IMRICH SZÉKELY
STARŠÍ HASIČ ING. JOZEF FERENC
STARŠÍ HASIČ JÁN MAJCHROVIČ
STARŠÍ HASIČ JÁN BALUCH
STARŠÍ HASIČ MIROSLAV ČUBA