Ocenenia členov DHZ Krompachy

stužka Za vernosť - 10 rokov stužka Za vernosť - 20 rokov

Ján Daňko - 2010

Ladislav Kruželák - 2011

Ján Holda - 2013

Bronislav Klacz - 2015

Mgr. Peter Perháč - 2015

Katarína Holdová - 2018

Martin Mirek - 2012

Ján Majchrovič - 2014

Imrich Szekely - 2014

Karol Wolf ml. - 2014

Viera Papcunová - 2015

Stanislava Mireková - 2017

Ing. Peter Wolf - 2019

stužka Za vernosť - 30 rokov   stužka Za vernosť - 40 rokov
Radoslav Wolf - 2018

Ing. Michal Tkáč - 2013

Imrich Papcun - 2013

Božena Wolfová - 2014

Mária Thánová - 2015

Jaroslav Hlubeň - 2017

stužka Za vernosť - 50 rokov
Karol Wolf st. - 2010
medaila Miloslava Schmidta Za zásluhy o výcvik
Karol Wolf st. - 19 Karol Wolf ml. - 2009
mediala Za príkladnú prácu medaila Za zásluhy

Karol Wolf st. - 19

Jaroslav Hlubeň - 1999

Imrich Papcun - 2000

Karol Wolf ml. - 2000

Radoslav Wolf - 2000

Martin Mirek - 2003

Ján Daňko - 2004

Ján Majchrovič - 2005

Ing. Peter Wolf - 2005

Ján Holda - 2008

Mgr. Peter Perháč - 2012

Peter Bandžuch - 2015

Božena Wolfová - 2015

Katarína Holdová - 2018

Miroslav Čuba - 2019

Ľubomír Szekely - 2019

Karol Wolf st. - 1992

Jaroslav Hlubeň - 2005

Ján Daňko - 2012

Karol Wolf ml. - 2012

Ing. Peter Wolf - 2014

Ján Holda - 2018

Imrich Szekely - 2018

Ján Majchrovič - 2019

medaila Za mimoriadne zásluhy medaila Rad sv. Floriána

Karol Wolf st. - 1999

Jaroslav Hlubeň - 2012

Ján Daňko - 2017

Karol Wolf st. - 2013