Ocenenia DHZ

Medaila "Za príkladnú prácu" - 9.5.1965

"Čestné uznanie" Ústredného výboru Zboru požiarnej ochrany - 9.5.1965

Medaila "Za zásluhy" - 20.1.1973

Medaila "Za mimoriadne zásluhy" Federálneho výboru Zboru požiarnej ochrany ČSSR - 15.6.1980

"Čestná zástava Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR" - 15.6.2000

"Stuha k čestnej zástave Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR" - 30.7.2005