Výjazdy

5.10.2019 - technický zásah

Spadnutý strom - cesta 547

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Mgr. Peter Perháč, Peter Nemčík
 

22.9.2019 - požiar

Požiar chaty – Kúpeľná ulica

Technika: CAS 15 - Iveco Daily, CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Peter Nemčík

 

13.8.2019 - technický zásah

Cestná komunikácia – Kúpeľná ulica

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Mgr. Peter Perháč, Ján Holda, Imrich Szekely, Ján Majchrovič

 

8.8.2019 - technický zásah

Osí roj – záhradkárska osada - Čarda

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Peter Nemčík

 

7.8.2019 - mimoriadna udalosť

Cestná komunikácia – Kúpeľná ulica

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Peter Nemčík, PhDr. Imrich Papcun
 

29.7.2019 - mimoriadna udalosť

Spadnuté stromy – Stará cesta

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Peter Nemčík

 

18.6.2019 - mimoriadna udalosť

Čerpanie vody, stromy, kanalizácia – Kúpeľná ulica, Družstevná ulica, Lorencova ulica

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Peter Nemčík

 

16.6.2019 - mimoriadna udalosť

Čerpanie vody, stromy, požiar – Rázusová ulica, Lorencova ulica, kaplnka

Technika: CAS 15 - Iveco Daily, CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Miroslav Čuba, Peter Nemčík

 

19.4.2019 - požiar

Požiar trávy – Družstevná ulica

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc

 

10.4.2019 - požiar

Lesný požiar – Richnava, Ružakovec

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Karol Wolf, Miroslav Čuba, Peter Nemčík
 

10.4.2019 - požiar

Požiar trávy a krovia – Kluknava, pri futbalovom ihrisku

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Karol Wolf, Miroslav Čuba, Peter Nemčík

 

30.3.2019 - požiar

Požiar trávy a krovia – ulica SNP

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Peter Nemčík

 

29.3.2019 - požiar

Lesný požiar – Mníšek nad Hnilcom

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Karol Wolf, Peter Nemčík, Ján Baluch

 

28.3.2019 - požiar

Požiar trávy – Stará cesta - pri vodojeme

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Peter Nemčík

 

27.3.2019 - požiar

Požiar trávy a krovia – nad osadou, Richnava

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Ján Baluch, Martin Mirek

 

24.3.2019 - požiar

Požiar trávy – Družstevná ulica

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Miroslav Čuba

 

23.3.2019 - požiar

Požiar trávy – Družstevná ulica (pri ČOV)

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Karol Wolf, Miroslav Čuba

 

23.3.2019 - požiar

Lesný požiar – Zemanská ulica

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Karol Wolf, Miroslav Čuba

 

23.3.2019 - požiar

Požiar trávy – Družstevná ulica

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Karol Wolf, Miroslav Čuba

 

17.3.2019 - požiar

Požiar trávy – ul. kpt. Nálepku

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Ing. Jozef Ferenc

 

16.3.2019 - požiar

Lesný požiar – Lesnícka ulica

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Miroslav Čuba

 

10.3.2019 - požiar

Požiar trávy a krovia – Družstevná ul. (pri ČOV)

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely

 

8.3.2019 - požiar

Požiar trávy a krovia – Družstevná ul. (pri ČOV)

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Karol Wolf ml., Juraj Lučanský

 

28.2.2019 - požiar

Požiar trávy – Stará Maša

Technika: CAS 15 - Iveco Daily

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, Miroslva Čuba, Ján Majchrovič, Jaroslav Hlubeň

 

16.2.2019 - požiar

Požiar lesa – Dubie

Technika: CAS 32 - Tatra 148

Zasahujúcici členovia: Ján Holda, Imrich Szekely, PhDr. Imrich Papcun