Výjazdy hasičskej jednotky v roku 2020

A - A

B - B1

C:  D - D1, D - D2

E: F
 

A - A

B - B1

C:  D - D1, D - D2

E: F