AKTUALITY

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2020  

V súvislosti s diagnostikovaním pozitívnych prípadov ochorenia COVID – 19 na Slovensku sa ruší zasadnutie výročnej členskej schôdze, ktoré sa malo konať 14.3.2020.

Nový termín bude oznámený v pozvánke. 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

..2019

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------