Dobrovoľný hasičský zbor mesta Krompachy - zásahová jednotka

Kto sú dobrovoľní hasiči a čo robia?

 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ): je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Niektorí členovia dobrovoľného hasičského zboru Krompachy (DHZ) sú členmi Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krompachy (DHZM) – zásahovej jednotky.

 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZM): vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky. V praxi sa ukazuje, že pri povodniach, veterných smrštiach a snehových kalamitách nie je niekedy možné pokrytie územia okolia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva HaZZ, preto je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor mesta.

 

"Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov určuje zákon č. 314/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1, písmeno b). Na tomto mieste sa taktiež ukladá obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru".

 

Ako privolať pomoc DHZM, resp. DHZ?

Pomoc DHZM, resp. DHZ je možná prostredníctvom ohlasovne požiarov na mestskom úrade v Krompachoch alebo telefonicky veliteľovi DHZ/DHZM Krompachy na telefónnom  čísle 0917 457 867 (prípadne 150, 112). Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, druh mimoriadnej situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického hovoru treba poskytnúť vaše telefónne číslo pre spätné overenie. Po ohlásení udalosti sa následne vykonajú úkony pre vyhlásenie poplachu pre DHZM.

 

Aké zásahy vykonávajú dobrovoľní hasiči?

Ide o zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo krajského operačného strediska HaZZ.

 

Zásahy technického charakteru (vyťahovanie studní, bazénov, prípadne iná pomoc). Pri týchto zásahoch zbor vyžaduje náhradu nákladov na výjazd (PHM, opotrebovanie techniky).

 

Členovia DHZM a DHZ vykonávajú činnosti na úkor svojho voľného času

a bez nároku na odmenu !!!

 

Ako sa stať členom DHZ v Krompachoch?

Je potrebné prejaviť vážny záujem a ochotu obetovať svoj voľný čas v prípade potrieb na dobrovoľnú činnosť. 

Osloviť niekoho z členov výboru DHZ resp. prostredníctvom mailu: dhz@zmail.sk.  

Členovia výboru DHZ následne rozhodnú o prijatí žiadateľa o členstvo.