Hasičské listy

Adresa redakcie:

Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy

Maurerova ulica 945/29

053 42 Krompachy

 

Kontakt:

 

Redakčná rada:

Juraj Lučanský - predseda, Ing. Lucia Ferencová, Mgr. Peter Perháč, Ing. Peter Wolf