Hasičské listy

Adresa redakcie:

Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy

Maurerova ulica 945/29

053 42 Krompachy

 

Kontakt:

 

Redaktor:

Ing. Peter Wolf