Putovný pohár primátorky mesta Krompachy

V ROKU 2019 SA SÚŤAŽ NEKONALA Z DÔVODU JEJ FINANČNÉHO NEPODPORENIA MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM