Členovia výboru DHZ Krompachy

vrchný inšpektor
Karol WOLF st.
predseda DHZ Krompachy
technik
Ján HOLDA
veliteľ DHZ Krompachy
inšpektor
Ing. Peter Wolf
tajomník DHZ Krompachy


   
mladší inšpektor
Ing. Lucia FERENCOVÁ
pokladníčka DHZ Krompachy
mladší technik
Juraj LUČANSKÝ
referent prevencie DHZ Krompachy
nadrotník
Katarína HOLDOVÁ
referentka mládeže DHZ Krompachy
 
technik
Ján DAŇKO
člen výboru DHZ Krompachy
mladší inšpektor
Jaroslav HLUBEŇ
člen výboru DHZ Krompachy
mladší zbormajster
Peter NEMČÍK
člen výboru DHZ Krompachy
     
mladší zbormajster
Miroslav ČUBA
revízor DHZ Krompachy