Členovia výboru DHZ Krompachy

vrchný inšpektor
Karol WOLF st.
predseda DHZ Krompachy
technik
Ján HOLDA
veliteľ DHZ Krompachy
starší inšpektor
Ing. Peter Wolf
tajomník DHZ Krompachy

 
 
technik
Ján DAŇKO
člen výboru DHZ Krompachy
mladší inšpektor
Jaroslav HLUBEŇ
člen výboru DHZ Krompachy
nadrotník
Katarína HOLDOVÁ
referentka mládeže DHZ Krompachy