Zastúpenie v orgánoch DPO SR 
 


 
inšpektor
Karol WOLF ml.
člen DHZ KrompachyZastávané funkcie v DPO SR:
- okrskový veliteľ
- člen výcvikového štábu ÚzO DPO SR SNV/GL
starší inšpektor
Ing. Peter WOLF
tajomník DHZ KrompachyZastávané funkcie v DPO SR:
- predseda ÚzO DPO SR SNV/GL
- podpredseda KO DPO SR Košice
- člen Snemu DPO SR