Zaslúžilí členovia DPO SR

vrchný inšpektor
Karol Wolf st.
predseda DHZ Krompachy

rok udelenia: 2007
 
     
mladší inšpektor
Jaroslav HLUBEŇ
člen výboru DHZ Krompachy

rok udelenia: 2018